چیلر جذبی یک مرحله ای

چیلر جذبی یک مرحله ای ساخت شرکت ساری پویا، نوعی از سیستم های متداول برودت در کشور می باشند که برای تولید برودت ، از انرژی گرمایی (عمدتا از سوخت های فسیلی و به خصوص گاز)استفاده میکنند.
دو نوع متداول چیلرهای جذبی در کشورمان نوع "آب و لیتیوم بروماید" و نوع "آب و آمونیاک" می باشند.شرکت ساری پویا در خاورمیانه بزرگترین تولید کننده ی چیلرهای جذبی از نوع آب و لیتیوم بروماید می باشد.
انرژی گرمایی که لازم است جهت کارکرد چیلرهای جذبی به قسمت ژنراتور منتقل شود می تواند توسط آب گرم ، آب داغ ، بخار و یا شعله به چیلر منتقل شود.در چیلرهای یک مرحله ای منبع گرمایی نیاز به دمای خیلی زیادی ندارد و برای این نوع چیلرها دمایی حدود 85 الی 120 درجه سانتی گراد کافی است.(سیکل کارکرد و اطلاعات فنی کامل جهت این نوع چیلرها در کاتالوگ های شرکت ارائه شده است)
ولی به طور کلی به این دلیل به این نوع چیلرها یک مرحله ای گفته می شود که غلیظ سازی جاذب (لیتیوم بروماید)در طی یک مرحله اتفاق می افتد.
  • Item 1
  • Item2
  • Item 3
  • Item 4

مزایا

دانلود کاتالوگ

مزایا
کاتالوگ 40 الی 90 تن تبرید

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.