مزایای دستگاه شعله مستقیم

PLG_VOTE_USER_RATING

PLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVE
 

مزایای دستگاه شعله مستقیم فلش (ساخت شرکت ساری پویا )

1. به دلیل استفاده از پدیده فلشینگ در ژنراتور ، این دستگاه امکان غلیظ سازی محلول را در دمای کمتر فراهم می سازد از طرفی می دانیم که با افزایش دما ، خورندگی محلول افزایش یافته و به دنبال آن عمر دستگاه کاهش می یابد ، بنابراین در دستگاه SDF نوع فلش با توجه به این که دما ژنراتور اولیه حدود 50 درجه کمتر نسبت به دستگاه شعله مستقیم معمولی می باشد .لذا طول عمر دستگاه افزایش چشمگیری خواهد داشت .

2. محفظه احتراق دستگاه فلش دوپاس می باشد از طرفی قسمت ژنراتور اولیه وت بک ساخته شده که این امر باعث می شود دود در ورودی لوله ها دمای بسیار کمتری داشته باشد که عمر لوله دودها را افزایش می دهد ، این امر باعث افزایش طول عمر و کاهش هزینه تعمیرات می شود .

3. با توجه به ساختار کوره ، دمای دود خروجی از دودکش تا 140 درجه کاهش می یابد که این موضوع باعث کاهش تلفات حرارتی از دودکش می شود .

4. قسمت کوره دستگاه شعله مستقیم فلش از دو قسمت تشکیل شده که با صفحاتی از هم مجزا شده اند قسمت مقاوم تر تحت وکیوم بوده و محلول لیتیوم بروماید مستقیماً در آنجا حرارت می بیند و در اصل ژنراتور اولیه دستگاه شعله مستقیم می باشد ولی قسمت دوم که دور لوله ها می باشد و معمولاً قسمت ضعیف تر دستگاه می باشد و با آب پر شده و تحت وکیوم نیست ، لذا در صورت سوراخ شدن لوله های دود آب از آنها خارج می شود و محصولات احتراق به داخل دستگاه کشیده نمی شود ، بنابراین در صورت نشتی در لوله ها محلول لیتیوم بروماید آسیب نمی بیند و این امر هزینه های تعمیرات را به مراتب کاهش می دهد .

5. در زمستان ، قسمتی که شامل آب است و تحت وکیوم نیست در مدار قرار می گیرد و بقیه قسمتها از مدار خارج می شوند ، لذا این دستگاه در زمستان مانند دیگ آب گرم و بدون استهلاک در مدار قرار می گیرد و گرمایش و آب گرم مصرفی را تامین می کند .بنابراین می توان دیگ های آب گرم را حذف کرد و از دستگاه شعله مستقیم فلش جهت تامین سرمایش و گرمایش و آب گرم مصرفی استفاده کرد .این امر هزینه های پروژه را بسیار کاهش می دهد.

6. بهره برداری و نگهداری دستگاه شعله مستقیم نوع فلش بسیار ساده تر و کم هزینه تر از دستگاه شعله مستقیم معمولی می باشد دلیل این امر کاهش دمای ژنراتور و به دنبال آن ساده تر شدن سیستم کنترل و عدم نیاز به سیستمهای حفاظتی پیچیده کنترل دمای دود و بخار و بدنه می باشد .

7. تقریباً تمامی دستگاه های شعله مستقیم فلش ساخت شرکت ساری پویا د رحالت گرمایش نیز استفاده می شوند و سالهاست که این دستگاه در پروژه ها در تمامی فصول در حال کار بوده و هنوز پس از 10 سال حتی یک مورد تعمیرات نداشته اند .

                

دانلود مقاله


© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.