چیلر جذبی دو مرحله ای بخار

در این نوع چیلرها محلول جاذب (لیتیوم بروماید ) طی دو مرحله غلیظ میگردد.مرحله ی اول در ژنراتور دما بالا و توسط بخار تامین شده از دیگ های بخار ، و مرحله دوم در ژنراتور دما پایین و توسط بخار تولید شده در مرحله اول به همین دلیل به این چیلرها دو مرحله ای گفته می شود.نکته قابل ذکر در این نوع چیلرها این است که چیلرهای دو مرحله ای بخار جهت کارکرد نیازمند بخار یا فشار حدود (8Bar(120 psi می باشند. بنابراین با توجه به شرایط خاص در تامین بخار8Bar کاربرد این نوع چیلرها به شرایط خاص محدود می شود. سیکل کارکرد و اطلاعات فنی در کاتالوگ های شرکت ساری پویا ارائه شده است.
  • Item 1
  • Item2
  • Item 3
  • Item 4

مزایا

دانلود کاتالوگ

مزایا

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.