چیلر جذبی شعله مستقیم

در انواع چیلر های یک مرحله ای و دو مرحله ای بخار، احتراق سوخت در دیگهای آب گرم یا آب داغ یا بخار صورت می گیرد و سپس انرژی سوخت توسط آب یا بخار داغ به چیلر منتقل می شود.ولی در چیلرهای شعله مستقیم احتراق سوخت به صورت مستقیم در  ژنراتور اولیه چیلر انجام می شود و انرژی سوخت مستقیمآ به محلول منتقل می شود.

چیلرهای شعله مستقیم سیکلهای کارکرد مختلفی دارند که متداولترین آنها در کشور ما نوع سری، موازی، معکوس، فلش می باشد.

که در بین این چیلرها فقط نوع فلش می باشد که به صورت واقعی و بدون استهلاک توان تامین سرمایش و گرمایش پروژه را بدون نیاز به دیگ دارا می باشد.
  • Item 1
  • Item2
  • Item 3
  • Item 4

مزایا

دانلود کاتالوگ

مزایا

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.