برج خنک کننده

برج خنک کننده

PLG_VOTE_USER_RATING

PLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVE
 
یکی از دستگاه های مهم تهویه مطبوع برج خنک کننده می باشد. نقش اصلی این دستگاه، دفع حرارت های ورودی به چیلر ( دستگاه تولید برودت ) است. برج های خنک کننده به دو نوع جریان متقاطع (Cross Flow)که ورودی هوا در دو وجه رو به روی هم و جریان مخالف (Counter Flow) که هوای عبوری از نیمه ی پایینی هر چهار وجه است تقسیم می شوند.

اما از نظر شکل ظاهری به دو نوع مربعی و استوانه ای تقسیم می شوند که با توجه به فضای کمتری که برج های مربعی دارند لذا شرکت ساری برج های خنک کننده مربعی را در دستور ساخت خود دارد.

برج های خنک کننده تولید شرکت ساری پویا براساس استاندارد های CTI Standard ATC-105 و Standard PTG23ASMEطراحی و ساخته می شوند.

این نوع برج ها به دلیل استحکام بالا و آلودگی صوتی پایین در رنج وسیعی از کاربردهای تجاری و صنعتی قابل استفاده می باشند.

  • برج خنک کننده
  • برج خنک کننده
  • برج خنک کننده
  • برج خنک کننده

دانلود کاتالوگ

مزایا

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.