سرعت های مناسب هوا در کانال برای استفاده از داکت اسپلیت

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

سرعت های مناسب هوا در کانال برای استفاده از داکت اسپلیت و سیستم های تهویه مطبوع

سرعت هوا در انشعاباتفرعیکانال را با واحد FPM (Feet Per Minutes)مورد سنجش قرار می دهند. اگر چه هر چقدر سرعت در کانال کم باشد صدای جریان هوا کمتر می شود ولی فشار دینامیکی نیز کاهش می یابد چرا که فشار دینامیکی رابطه مستقیمی با سرعت هوا دارد. بنابراین باید جریان هوا طبق استاندارد های آن در نظر گرفته شود که در جدول زیر این مقادیر را برای کاربرد های مختلف آورده شده است.

 

کاربرد کانال (داکت)

مقدار سرعت در کانال رفت

مقدار سرعت در کانال برگشت

ساختمان های مسکونی

600 FPM

600 FPM

آپارتمان ها

1200 FPM

1000 FPM

اتاق خواب هتل و بیمارستان

1200 FPM

1000 FPM

دفاتر و ادارات

1600 FPM

1200 FPM

تئاتر و سینما

1000 FPM

800 FPM

رستوران و فروشگاه

1600 FPM

1200 FPM

بانک

1600 FPM

1200 FPM

ساختمان های صنعتی

2200 FPM

1500 FPM

 


© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.