قلب تپنده ساختمان شما

بهبود شرایط رفاهی و آسایش همواره یکی از مهمترین دغدغه های جامعه انسانی بوده و هست.از این رو همواره تلاش برای به کارگیری و نوآوری در وسایل و تجهیزات بهتر ، برای فراهم کردن محیط زندگی با سطح رفاه و آسایش بالاتربوده است. شرکت ساری پویا به عنوان بزرگترین تولید کننده چیلر جذبی در ایران و خاورمیانه و یکی از اعضای بزرگ صنعت تهویه مطبوع ایران ، همه ی تلاش خود را در جهت هر چه بهتر کردن محیط زندگی جامعه ی ایرانی با در نظر گرفتن همه ی عوامل مهم مانند عوامل اقتصادی و زیست محیطی به کار گرفته است.

JoomShaper