چیلر جذبی شعله مستقیم فلش

چیلر جذبی شعله مستقیم فلش (ساخت شرکت ساری پویا) جایگزین برتر برای چیلرهای شعله مستقیم مرسوم

در این راستا از آنجاییکه شرکت ساری پویا بیش از یک دهه پیشرو صنعت چیلرهای جذبی در ایران است و خود شرکت دارای بخش های مختلف تحقیقاتی و طراحی مهندسی است ، ضمن اینکه در زمینه ی طراحی و تولید سیستم شعله مستقیم دو مرحله ای اقدام نموده و دستگاه های متعددی را در ظرفیت های مختلف تولید و عرضه کرده است ، در جهت تهیه و تکامل سیستم های شعله مستقیم دستگاه جدیدی را از خانواده چیلرهای جذبی شعله مستقیم طراحی و تولید نموده است که :

1-سیستم به صورت شعله مستقیم و دوفصلی می باشد.

2-سیال انتقال انرژی در حالت گرمایش (زمستان) آب گرم می باشد و قسمت های عمده مرتبط با محلول و مبرد از مدار خارج می شود .این امر باعث افزایش چشمگیر عمر دستگاه می شود.

3-با به کارگیری پدیده فلشینگ در حالت سرمایش ، قابلیت تولید مبرد و تغلیظ لیتیوم بروماید در ژنراتور حتی در دمای پایین تر به طور چشمگیری افزایش می یابد.

به کارگیری نوآوری های فوق در چیلر جدید شعله مستقیم شرکت ساری پویا معضلات چیلرهای متداول شعله مستقیم را مرتفع نموده است.

JoomShaper