پروژه های بیمارستانی

 

 

 • مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
 • مرکز آموزشی و درمانی امام علی کرمانشاه
 • بیمارستان سیدالشهدا اصفهان
 • بیمارستان 400تختخوابی امام رضا تبریز
 • شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت جام
 • مرکز اموزشی پزشکی لقمان حکیم
 • بیمارستان امام خمینی
 • بیمارستان شهدای تجریش
 • شبکه بهداشت و درمان بوکان
 • بیمارستان شهید دکتر آتشدست
 • بیمارستان شهدای هفت تیر
 • بیمارستان علوم پزشکی ولیعصر(عج)
 • بیمارستان فسا شیراز
 • دارو سازی پور سینا
 • بیمارستان شهید کنگاور
 • مرکز پزشکی اموزشی طالقانی
 • دارو سازی توفیق دارو
 • مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی
 • بیمارستان بوعلی سینا ساری
 • داروسازی سینا دارو
 • مرکز اموزشی تحقیقات و درمانی قلب وعروق شهید رجایی
 • بیمارستان قلب الزهرا
 • داروسازی دارو پخش

 

 

 

JoomShaper