اماکن ورزشی

 

sport

 

 • مجموعه ورزشی آزادی
 • مجموعه ورزشی شیرودی
 • ورزشگاه نقش جهان اصفهان
 • سالن تیراندازی آزادی
 • مجموعه ورزشی شهید چمران
 • پروژه اداره کل تربیت بدتی استان خراسان رضوی
 • شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
 • ورزشگاه 6000 نفری غدیر ارومیه
 • ورزشگاه 6000 نفری انقلاب همدان
 • مجموعه ورزشی شهید چمران
 • مجتمع آبی پردیس مشهد
 • مجموعه ورزشی نیایش شیراز
 • مجموعه ورزشی برادران شهید پورزند

 

 

 

 

 

JoomShaper