فرودگاه ها و پایانه های حمل و نقل عمومی

 

 

  • فرودگاه مهرآباد (ترمینال 4-ترمینال 2-هما-کترینگ)
  • فرودگاه شهید دستغیب شیراز
  • فرودگاه شیراز
  • فرودگاه امام خمینی
  • فرودگاه بهشتی اصفهان
  • اداره کل فرودگاههای استان فارس
  • وزارت راه و شهرسازی
  • اداره کل فرودگاه اصفهان
  • اداره کل راه و ترابری آذربایجان

 

 

 

JoomShaper