برجهای خنک کننده 

 
برج خنک کننده


برج های خنک کننده تولید شرکت ساری پویا بر اساس استانداردهای CTI Standard ATC-LOS و ASME Standard PTG 23 طراحی و ساخته می شوند.

این نوع برج ها به دلیل استحکام بالا و آلودگی صوتی پایین در رنج وسیعی از کاربردهای تجاری و صنعتی قابل استفاده می باشند. 

 

 

JoomShaper