هواساز


 

هواساز ( Air Handling Unit) بطور اختصاری AHUدستگاهی برای تأمین هوای مطبوع با دستیابی به دما و رطوبت مناسب است. هواساز یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌های تهویه مطبوع است که از آب چیلد چیلر و آب گرم بویلر که به وسیله ی کویلدر ارتباط با هوا قرار می‌گیرد و سپس از طریق کانال به Spaces و فضاهای پیش بینی شده منتقل می شود. هواساز ها از کانال برگشت هوا در حالت Fresh Air و بدون برگشت هوا در حالت Full Freshتشکیل می شوند اما هواساز ها از لحاظ کاری به Single Zone وMulti Zone طبقه بندی می شود که نوع Single Zone برای سرمایش و گرمایش یک منطقه با دمای یکسان و نوع ZoneMultiبرای سرمایش و گرمایش برای مناطق با دمای مختلف استفاده می شود.هواسازها در صنایع مختلف نیز برای تولید هوای مورد نیاز با درجه و رطوبت مورد نظر به کار برده می‌شوند. که از اجزای زیر تشکیل شده است:

  1. دمپر ها جهت تنظيم مقدار دبي هواي ورودي و خروجي از هواساز
  2. قسمت Mixing Box براي حالت Fresh Air
  3. فيلترها از نوع Bag Filter با بازدهي هاي مختلف و فيلتر هپا و پيش فيلتر که همان فيلتر آلومينيومي مي باشد
  4. کويل سرمايش و گرمايش و همچنين کويل برقي پيش گرمکن
  5. اجزاي رطوبت زني و نازل هاي آن
  6. فن هواساز که شامل فن هاي سانتريفوژ فوروارد و بکوارد مي باشد..

JoomShaper