چیلر تراکمی اسکرال هوا خنکSSC-W 10 - 40 TR

 

 

 

 چیلر تراکمی اسکرال هواخنک دستگاهی است که با دریافت انرژی الکتریکی، برودتمورد نیاز اماکن عمومی یا مجتمع های مسکونی را تهیه می کند.

انرژی اصلی مورد استفاده در این چیلرها، انرژی الکتریکی می باشد که از این انرژی برای گرداندن الکترو موتور کمپرسور استفاده می گردد.

برای انتقال برودت به محل مصرف در این نوع چیلرها، عموماً از آب استفاده می شود، به این صورت که، چیلر آب را سرد می کند و آب سرد شده توسط پمپ آب بین هواساز یا فن کوئل ها و چیلر در یک مدار بسته به جریان درمی آید. واحدهای مصرف با دریافت آب سرد، محیط اطراف خود را خنک می کنند و به واسطه این خنک کاری آب سرد در واحد مصرف کننده، کمی از برودت خود را از دست می دهد، که با گردش دوباره در اواپراتور چیلر مجدداً خنک شده و به مصرف کننده بازگردانده می شود.

مجموع حرارت گرفته شده از ساختمان و انرژی الکتریکی ورودی به کمپرسور از طریق کندانسور هوایی که می تواند بر روی چیلر (یک پارچه) یا در فضای آزاد (دو پارچه) قرار گرفته به کمک فن موجود بر آن  به محیط اطراف دفع می گردد.

کمپرسور این دستگاه ها، از نوع اسکرال بوده و از بهترین برندهای موجود در بازار می باشد به علت مصرف شدن آب در برج خنک کننده برای مناطقی که آب به میزان و بت کیفیت مناسب وجود دارد، به علت پایین تر بودن مصرف برق، بهترین گزینه برای واحدها می باشد. همچنین به علت استفاده از کمپرسور اسکرال مصرف برق این دستگاه تا 10 درصد کمتر از چیلرهایی است که از کمپرسور اسکرو استفاده می کند.

 

JoomShaper