خدمات پس از فروش شرکت ساری پویا در تمامی روزهای اداری ، از ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر پاسخگوی مشتریان جهت ارائه خدمات پشتیبانی خواهد بود.

این خدمات شامل دوقسمت می باشد :

  1. خدمات فصل بهره برداری (از اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر مهرماه)
  • راه اندازی جدید : اقداماتی که برای راه اندازی دستگاه برای اولین بار انجام می شود.
  • استارت مجدد : اقداماتی که بنا به تقاضای مشتری برای اطمینان بیشتر برای راه اندازی مجدد دستگاه در شروع فصل بهره برداری انجام می شود.
  • تعمیرات : اقداماتی که در فصل بهره برداری در جهت برطرف نمودن مشکلات و خرابی های احتمالی دستگاه انجام می شود. 
  1. خدمات فصل غیربهره داری
  •  نمونه گیری از لیتیوم بروماید : در جهت بهره برداری از چیلر با حداکثر کارایی ، حداقل سالی یک بار لازم است محلول لیتیوم بروماید مورد آزمایش قرار گیرد. بهترین موقع برای نمونه گیری ، انتهای فصل بهره برداری می باشد.
  • رسوب زدایی چیلر : به علت افت کارایی مبدلهای حرارتی (کندانسور و ابزوربر) که به سبب ایجاد رسوب بر روی سطوح داخلی لوله ها ایجاد می شود و متعاقب آن کاهش کیفیت عملکرد سیستم ، لازم است در هر فصل قبل از راه اندازی ،از لوله های اواپراتور و کندانسور در جهت برطرف نمودن رسوبهای ایجاد شده ، بازدید شود.
  • بررسی مسائل موتورخانه : چک نمودن سایر تجهیزات موتورخانه برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها
  • بازدیدهای ادواری : اقداماتی که بصورت سالانه با هماهنگی قبلی با پروژه های مربوطه (حتی در شهرستان ها)، برای چک نمودن تجهیزات موتورخانه و انجام سرویس های لازم برای چیلر انجام می شود.

 

 

 

 

JoomShaper